Accessibility.GoToContent

Miljø, bæredygtighed og klima

Scanbad udvikler, fremstiller og markedsfører produkter til badeværelset. Samtidig med at vi fastholder vores mere end 30-årige tradition for kvalitet og godt håndværk, vil vi med udgangspunkt i sund forretningssans til stadighed vurdere og styrke vores miljø- og klimaindsats. Vi tager ansvar for miljøet og vi er opmærksomme på, hvordan vi kan mindske belastningen af miljøet. Herudover arbejder vi løbende på at udvide og forbedre vores indsatsområder yderligere inden for miljø og klimaområdet.

Vi vil

 • Udforme vores produkter, så deres miljøpåvirkning ved fremstilling, brug og bortskaffelse minimeres.
 • Anvende råvarer, vand og energi effektivt for at mindske vores påvirkning af miljøet.
 • Begrænse emissioner, affald og udledning fra vore aktiviteter.
 • Opretholde høje sikkerhedsstandarder for vores medarbejdere og fremme ansvarlige miljøholdninger inden for vores aktiviteter.
 • Samarbejde med vores leverandører, kunder og andre samarbejdspartnere for at opnå bedre miljøstandarder.
 • Fortsat være opmærksomme på nye muligheder for at forbedre de miljømæssige kvaliteter af vores produkter og produktionsmetoder, ud over hvad der almindeligvis forventes.

Scanbads iværksatte hensyn til miljø, bæredygtighed og klima

 • Vi har installeret bevægelsessensorer, der minimerer det elforbrug, der går til oplysning af kontorlokaler og udstilling.
 • Vi reducerer energispild til produktionsmaskiner.
 • Vi har øget isoleringsgraden og mindsket varmeforbruget i lagerhaller.
 • Vi genindvinder varmen i vores produktionshaller.
 • 95% af alt affald fra produktionen sorteres med henblik på genanvendelse.
 • Vi udarbejder et frivilligt affaldsregnskab for at minimere vores ressourceforbrug mest muligt.
 • Vi minimerer brugen af pap og bruger genanvendeligt pap og genbrugspap til at emballere produkter.
 • Vi slukker pc’er og computerskærme, når de ikke er i brug.
 • Vi gør det nemt at udskille elektriske komponenter fra vores produkter, så det er minimalt, hvad der skal affaldsbehandles som elektronik skrot.
 • Vi begrænser indhold af henholdsvis kemikalier og farlige stoffer i el-materiel i vores produkter.
 • Vi bruger kun træ og træfiberkomponenter i vores produkter fra skovbrug i EU, hvor der er regler omkring genplantning.
 • Vi lever op til REACH og RoHS.